Centar za cjeloživotno učenje u prirodi

IGOR logo9

Osobni razvoj

AKORD
Naziv edukacije: Tečaj Reiki tehnike prvog stupnja
Oblik obrazovanja: neformalno obrazovanje
Trajanje edukacije: 16 sati, dva dana
Mjesto edukacije: selo Marindvor, Požega, Hrvatska, EU
Datum održavanja edukacije: po dogovoru
Način prijave na edukaciju: popunite i pošaljite motivacijsko pismo 
Uvjeti upisa: najmanje navršenih 18 godina života
Dokumenti potrebni za upis: osobna iskaznica
Ishodi učenja: nakon završenog tečaja prvog stupnja Reiki tehnike polaznici/e trebaju biti u stanju:  
• opisati osnovna obilježja Reiki tehnike te uvjete i upute za rad tretmana (tretman - čin ili način tretiranja, postupanja u nekoj situaciji, pri rješavanju nekog problema. izvor: Hrvatski jezični portal) te 5 načela Reikija
• samostalno prakticirati tretmane koji su dio gradiva prvog stupnja Reiki tehnike.
Cijena edukacije: 300,00 € + PDV po polazniku/ci
Način plaćanja: transakcijski račun
 
Naziv edukacije: Tečaj Reiki tehnike drugog stupnja
Oblik obrazovanja: neformalno obrazovanje
Trajanje edukacije: 16 sati, dva dana
Mjesto edukacije: selo Marindvor, Požega, Hrvatska, EU
Datum održavanja edukacije: po dogovoru
Način prijave na edukaciju: popunite i pošaljite motivacijsko pismo 
Uvjeti upisa: najmanje navršenih 18 godina života i završen tečaj Reiki tehnike prvog stupnja kod Reiki majstor – učitelja Igora Štavlić prije najmanje 3 mjeseca od upisa na tečaj Reiki tehnike drugog stupnja
Dokumenti potrebni za upis: osobna iskaznica
Ishodi učenja: nakon završenog tečaja drugog stupnja Reiki tehnike polaznici/e trebaju biti u stanju:  
• opisati osnovna obilježja Reiki tehnike drugog stupnja te uvjete i upute za rad tretmana 
• samostalno prakticirati tretmane koji su dio gradiva drugog stupnja Reiki tehnike.
Cijena edukacije: 600,00 € + PDV po polazniku/ci
Način plaćanja: transakcijski račun
 
O voditelju edukacije:
Igor Štavlić, Reiki majstor – učitelj prošao je prvi i drugi stupanj Reiki tehnike 1999. godine, a 2006. godine majstorski stupanj kod Reiki majstora – učitelja Vere Kolaković. Igor Štavlić organizira i vodi Reiki tečajeve tradicionalnog Reiki Usui sustava prirodnog iscjeljivanja. Linija Reiki majstora – učitelja: MIKAO USUI (1865. – 1926.)  CHUJIRO HAYASHI (1879. – 1940.)  HAWAYO TAKATA (1900. – 1980.)  PHYLLIS LEI FURUMOTO (1948. – 2019.)  GERDA DRESCHER  EVAN BERNI CANANI  IVAN BAKIĆ  VERA KOLAKOVIĆ  IGOR ŠTAVLIĆ. 
BESKRAJNO HVALA MOJEM UČITELJU, VERI KOLAKOVIĆ. U dubini svojeg bića osjećam beskrajnu zahvalnost, poštovanje i ljubav za svaki trenutak što smo proveli zajedno te za savršeno vodstvo na putu samoprepoznavanja i realizacije vlastitih potencijala. 
 
Edukacije iz osobnog razvoja su jedan od najsnažnijih pokretača ka društvu znanja koje nas vodi u življenje u ljubavi, zdravlju i blagostanju na svim područjima ljudskog djelovanja.
 
Zapaanje Igor tavli menjamse
 
Dijelim vlastito iskustvo korištenja online platforme za osobni razvoj Menjam se nakon prolaska kroz sadržaje prvog modula. Autori online platforme Menjam se su Anita Marković, međunarodno certificirani psihoterapeut u području transakcijske analize (EATA, CTA-P) i dr.sc. Ivan Marković, doktor znanosti iz područja metodike i didaktike. Oni nas pozivaju da upoznamo sebe kao programera svoje realnosti.
 
Pojmovnik:
Društvo znanja (Knowledge society) – društvo čije su aktivnosti i napredak većinom utemeljeni na proizvodnji, distribuciji i uporabi znanja. To je društvena zajednica (ljudsko društvo, država) u kojoj je znanje jedna od najvažnijih vrijednosti, u kojem je znanje glavni pokretač gospodarskog i društvenog razvoja, u kojem društvo ulaže u znanost i razvoj stručnjaka.
Cjeloživotno obrazovanje (Lifelong education) – označava koncepciju koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces, a počinje obveznim školovanjem i (formalnim) obrazovanjem te traje cijeli život. Pojam se često zamjenjuje pojmom cjeloživotno učenje, no ta dva pojma nisu istoznačna. Cjeloživotno obrazovanje obuhvaća samo organizirano učenje, a cjeloživotno je učenje šira koncepcija koja uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja.
Cjeloživotno učenje (Lifelong learning) – određuje se kao sveukupna aktivnost učenja tijekom života, a s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija unutar osobne i građanske te društvene perspektive i/ili perspektive zaposlenja. Obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno), pri čemu se učenje shvaća kao kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenima u mlađoj životnoj dobi. Četiri su osnovna, međusobno povezana cilja koja se vezuju uz cjeloživotno učenje: osobno zadovoljstvo i razvoj pojedinca, aktivno građanstvo, društvena uključenost i zapošljivost.
Neformalno obrazovanje (Non-formal education) – svaki oblik obrazovanja koji ne dovodi do stjecanja novih kvalifikacija, odnosno novih diploma ili napredovanja na kvalifikacijskoj ljestvici. Označava organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj (vidi neformalno učenje).
Neformalno učenje (Non-fomal learning) – učenje uklopljeno u planirane opće ili strukovne aktivnosti koje nisu eksplicitno određene kao učenje (u smislu ciljeva učenja, vremena učenja ili podrške učenju). Obuhvaća i neformalno obrazovanje  i neformalno osposobljavanje. Neformalno učenje je intencionalno iz točke gledišta onog koji uči. U Hrvatskoj se koristi za označavanje organiziranih aktivnosti učenja sa ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija, a za koje se ne izdaje javna isprava.
Ishodi učenja (Learning outcomes) – rezultati procesa učenja; stečeni repertoari ponašanja, stečena znanja i vještine; razvijene kompetencije u različitim područjima.
 
 

Svjetlost

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor
© 2024 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre