Centar za cjeloživotno učenje u prirodi

IGOR logo9

Projekti

Zainteresirani smo za suradnju na pisanju i provođenju projekata financiranih sredstvima EU (Erasmus+, ESF i dr.).

Područje interesa:

 • poduzetništvo, zeleno poduzetništvo i društveno poduzetništvo
 • strukovno obrazovanje
 • obrazovanje odraslih
 • ruralni turizam
 • ekološka poljoprivreda
 • osobni razvoj
 • održivi razvoj
 • klimatske promjene
 • socijalna uključenost ranjivih skupina.

Za sve dodatne informacije pošaljite upit: https://igor.hr/hr/kontakt

 

Naši projekti:

Erasmus+ aktivnost Civitas 2023:
Promicanje aktivnog građanstva kroz rad s mladima
Civitas 2023
Trajanje projekta: 01.07.2023. do 31.12.2023.
Projekt se sufinancira sredstvima EU iz programa Erasmus+
Projektni partneri: Fedactio (Belgija) VitaTiim (Estonija), IGOR i Udruga Prizma (Hrvatska), Ottovolante Sulcis (Italija), Young Folks (Latvija), Tavo Europa (Litva), Splora (Španjolska).
Ključna aktivnost 1 – Mobilnost osoba koje rade s mladima
 
Mladi diljem Europe nemaju dovoljno znanja o Europskoj uniji. To negativno utječe na mlade jer propuštaju prilike koje pruža EU, poput mobilnosti u obrazovanju ili osposobljavanju, međunarodno volontiranje ili razmjene mladih. Nadalje, sudjelovanje mladih u demokratskim procesi ograničeni su preprekama s kojima se suočavaju i nedostatkom znanja o funkcioniranju unije, kao i niskom razinom medijske pismenosti i kritičnog mišljenja.
Mladi mogu postati aktivniji građani ako poboljšaju medijsku pismenost i vještine kritičkog mišljenja, te steći znanja o EU, posebice o funkcioniranju Unije i njezinim vrijednostima. Štoviše, ove znanja i vještine mogu povećati zapošljivost mladih, povećati osjećaj inicijative i samopoštovanje, povećati međukulturalnu svijest i poticati europski identitet.
Kako bismo bolje zadovoljili potrebe lokalne mladeži i pomogli im u prevladavanju društvenih, kulturnih i geografskih prepreka, cilj projektnih aktivnosti je povećati kvalitetu rada s mladima partnerskih organizacija u promicanju aktivnog građanstva. Poseban naglasak bit će stavljen na korištenje neformalnih obrazovnih metoda jer neformalno učenje može pomoći poboljšati razumijevanje EU-a od strane mladih, potaknuti aktivnije sudjelovanje u društvenim i demokratskim procesima, kao i potaknuti osjećaj za pripadnosti Europskoj uniji.
 
Cilj aktivnosti će se postići kroz tri specifična cilja:
- povećanje znanja partnera koji rade s mladima u vezi s funkcioniranjem Unije, zajedničkim EU vrijednostima i temeljnim pravima
- povećanje kompetencija partnera koji rade s mladima o promicanju medijske pismenosti i kritičkog mišljenja mladih
- razmjena iskustava partnerskih partnera o tome kako koristiti neformalno obrazovanje u promicanje aktivnog građanstva među mladima.
 
Erasmus logo cofunded
 

 

Erasmus+ projekt I.We.Society, 2020-1-LV01-KA227-ADU-094488

 

logo I.We. Society

IGOR, obrt za cjeloživotno učenje je upravo postao partner na Erasmus+ projektu I.We.Society, 2020-1-LV01-KA227-ADU-094488. 1. ožujka 2021. godine započela je provedba dvogodišnjeg strateškog partnerstva kojem je koordinator projekta Grobiņa Adult Education centre iz Latvije a partneri su iz Cipra, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Španjolske. Ukupna bespovratna sredstva projekta za ugovorno razdoblje procijenjena su na 182.858,00 EUR.

Projekt provodi šest organizacija koje se bave obrazovanjem odraslih, kako slijedi:
 • Grobiņa Adult Education center (LATVIJA)
 • Ecocenter Alapítvány (MAĐARSKA)
 • Asociacion De Innovacion, Formación y Empleo para el Desarrollo Sostenible (ŠPANJOLSKA)
 • Ljudska Univerza, Zavod Za Izobrazevanje In Kulturo, Rogaska Slatina (SLOVENIJA)
 • G.G. Eurosuccess Consulting Limited (CIPAR)
 • IGOR, obrt za cjeloživotno učenje, vl. Igor Štavlić, Marindvor, Marindvor 39 (HRVATSKA).
Tijekom provedbe projekta kreirat će se šest online tečajeva za šest različitih ciljnih skupina odraslih polaznika. Pilotiranje novih online tečajeva provest će se tijekom 2022. i početkom 2023. godine u svih šest partnerskih zemalja.

Radujemo se provedbi ovog odličnog Erasmus+ KA2 strateškog partnerstva!

Više o Erasmus+ projektu I.We.Society na poveznici: https://hr.iwesociety.com/ 

Erasmus logo cofunded

 

Erasmus+ projekt Više inovacija, 2020-1-HR01-KA104-077207

Dana 13. srpnja 2020. potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između Agencije za mobilnost i programe Europske unije i obrta za cjeloživotno učenje IGOR za projekt "Više inovacija", 2020-1-HR01-KA104-077207 u okviru programa ERASMUS+, ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Ovo je prvi ERASMUS+ projekt kojem je nositelj IGOR, obrt za cjeloživotno učenje što nas iznimno raduje i potiče na daljnje unapređenje kvalitete rada u sektoru obrazovanja odraslih.

Erasmus logo cofunded

 

 

Reference - mr. sc. Igor Štavlić

 • Erasmus+ aktivnost Civitas 2023: Promicanje aktivnog građanstva kroz rad s mladima, ključna aktivnost 1 – Mobilnost osoba koje rade s mladima na kojem je IGOR, obrt za cjeloživotno učenje u prirodi partner na projektu. Od srpnja 2023. do prosinca 2023.
 • Erasmus+ projekt "I.We.Society", 2020-1-LV01-KA227-ADU-094488. Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području obrazovanja odraslih (AE) na kojem je IGOR, obrt za cjeloživotno učenje u prirodi partner na projektu. Od ožujka 2021.  do veljače 2023. godine.
 • ERASMUS+ projekt "Više inovacija", 2020-1-HR01-KA104-077207 kojem je nositelj IGOR, obrt za cjeloživotno učenje u prirodi u okviru programa ERASMUS+, ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Od lipnja 2020. do svibnja 2021.
 • Član projektnog tima zadužen za provedbu edukacija u projektu „LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju“ kojeg je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz programa Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, a u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2016. - 2020. Od svibnja 2018. do svibnja 2019.
 • Član projektnog tima zadužen za provedbu edukacija u projektu „Dobro došli, izvolite!“ kojem je nositelj Učilište Obris u okviru Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ a sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Od travnja 2018. do svibnja 2019.
 • Član projektnog tima projekta „Moja ICT karijera“ HR.3.1.19-0023 koji je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala, grant shema “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II”, nositelj projekta Pučko otvoreno učilište Obris. Trajanje provedbe projekta je od studenog 2015. do studenog 2016.
 • Program Erasmus+ , predstavnik Učilišta Obris zadržen za koordinaciju i provedbu projekta u međunarodnom strateškom partnerstvu iz sedam zemalja EU na projektu “EnYouthTeacher. Entrepreneurship in lifelong learning for young people and teachers/trainers” 2014-1-ES1-KA2025-004360 u kojem je koordinator iz Španjolske. Trajanje provedbe projekta je od rujna 2014. do kolovoza 2016.
 • Stručnjak za obrazovanje iz programa „Ruralni turizam i korištenje fondova“ u projektu „Sektorski edukacijski model“, IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala u sklopu natječaja „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“, nositelj projekta je Gospodarska škola Varaždin. Trajanje provedbe projekta je od listopada 2013. do listopada 2014.
 • Asistent voditeljice projekta „SLATINA – Osnaživanje odraslih osoba na tržištu rada“, IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala u sklopu natječaja „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“, nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Slatina. Trajanje provedbe projekta je od listopada 2013. do listopada 2014.
 • Asistent voditeljice projekta „medicinski-maser.net“ u okviru IPA IV. komponente, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj 2007.-2009. GRANT SHEMA: Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova, nositelj projekta je Srednja škola Pakrac. Trajanje provedbe projekta je od studenog 2010. do studenog 2011.

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor

Reference - projekti

© 2024 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre