Centar za cjeloživotno učenje u prirodi

IGOR logo9

Reference

  • Voditelj radionice na temu „Vještine pregovaranja“ za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije u sklopu projekta „LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju" kojem je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega. U Požegi, ožujak 2019.
  • Motivacijsko predavanje o poduzetništvu "Pokaži potencijal" u sklopu projekta „LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju". U Pakracu, ožujak 2019.
  • Voditelj dvodnevne radionice na temu „Financijska pismenost“ u sklopu projekta „LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju". U Pakracu, veljača 2019.
  • Voditelj radionice na temu „Vještine uspješnog poslovnog komuniciranja II“ za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije u sklopu projekta „LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju". U Požegi, siječanj 2019.
  • Voditelj radionice na temu „Vještine uspješnog poslovnog komuniciranja I“ za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije u sklopu projekta „LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju". U Požegi, prosinac 2018.
  • Voditelj dvodnevne radionice na temu „Financijska pismenost“ u sklopu projekta „LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju". U Požegi, listopad 2018.

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor

Reference - poduzetništvo

© 2023 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre