Centar za cjeloživotno učenje u prirodi

IGOR logo9

Erasmus+ aktivnost Civitas 2023: Promicanje aktivnog građanstva kroz rad s mladima

Civitas 2023

Novi projekt, novo partnerstvo... Erasmus+ aktivnost Civitas 2023: Promicanje aktivnog građanstva kroz rad s mladima, ključna aktivnost 1 – Mobilnost osoba koje rade s mladima na kojem je IGOR, centar za cjeloživotno učenje u prirodi partner na projektu. 

Trajanje projekta: 01.07.2023. do 31.12.2023.
Projekt se sufinancira sredstvima EU iz programa Erasmus+
Projektni partneri: Fedactio (Belgija) VitaTiim (Estonija), IGOR i Udruga Prizma (Hrvatska), Ottovolante Sulcis (Italija), Young Folks (Latvija), Tavo Europa (Litva), Splora (Španjolska).
 
Mladi diljem Europe nemaju dovoljno znanja o Europskoj uniji. To negativno utječe na mlade jer propuštaju prilike koje pruža EU, poput mobilnosti u obrazovanju ili osposobljavanju, međunarodno volontiranje ili razmjene mladih. Nadalje, sudjelovanje mladih u demokratskim procesi ograničeni su preprekama s kojima se suočavaju i nedostatkom znanja o funkcioniranju unije, kao i niskom razinom medijske pismenosti i kritičnog mišljenja.
Mladi mogu postati aktivniji građani ako poboljšaju medijsku pismenost i vještine kritičkog mišljenja, te steći znanja o EU, posebice o funkcioniranju Unije i njezinim vrijednostima. Štoviše, ove znanja i vještine mogu povećati zapošljivost mladih, povećati osjećaj inicijative i samopoštovanje, povećati međukulturalnu svijest i poticati europski identitet.
Kako bismo bolje zadovoljili potrebe lokalne mladeži i pomogli im u prevladavanju društvenih, kulturnih i geografskih prepreka, cilj projektnih aktivnosti je povećati kvalitetu rada s mladima partnerskih organizacija u promicanju aktivnog građanstva. Poseban naglasak bit će stavljen na korištenje neformalnih obrazovnih metoda jer neformalno učenje može pomoći poboljšati razumijevanje EU-a od strane mladih, potaknuti aktivnije sudjelovanje u društvenim i demokratskim procesima, kao i potaknuti osjećaj za pripadnosti Europskoj uniji.
 
Cilj aktivnosti će se postići kroz tri specifična cilja:
- povećanje znanja partnera koji rade s mladima u vezi s funkcioniranjem Unije, zajedničkim EU vrijednostima i temeljnim pravima
- povećanje kompetencija partnera koji rade s mladima o promicanju medijske pismenosti i kritičkog mišljenja mladih
- razmjena iskustava partnerskih partnera o tome kako koristiti neformalno obrazovanje u promicanje aktivnog građanstva među mladima.
Erasmus logo cofunded

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor
© 2024 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre