Obrt za cjeloživotno učenje

KA 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

U sklopu našeg projekta "Više inovacija" 2020-1-HR01-KA104-077207, u okviru programa ERASMUS+, ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Igor Štavlić je izabrao i pohađao strukturirani tečaj Inovativne metode poučavanja u trajanju od pet dana.

Strukturirani tečaj je održan od 17. do 21. kolovoza 2020. u Pragu, Češka. Ustanova domaćin je bila ITC – International TEFL Certificate s.r.o., Institut za usavršavanje nastavnika. Prema dostupnim podacima ustanova domaćin ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji i provedbi strukturiranih tečajeva iz više tematskih područja i na više lokacija.

Tijekom strukturiranog tečaja Inovativne metode poučavanja obrađene su sljedeće teme: kritičko mišljenje i kreativno razmišljanje, istraživačko učenje, učenje temeljeno na zadacima, igrifikacija, korištenje mrežnih aplikacija u učionici, kombinirano učenje, obrnuta učionica, prilagođavanje nastavnih materijala, metakognicija, IKT kao alat za razvoj kreativnosti i kritičkog mišljenja - digitalno pripovijedanje, suvremeni trendovi u formalnom ocjenjivanju te vršnjačka edukacija.

Strukturirani tečaj bio je odlično odrađen i organiziran, a sudjelovanje Igora Štavlić na mobilnosti će pridonijeti podizanju razine kvalitete pripreme i provedbe budućih edukacija koje će provoditi IGOR, obrt za cjeloživotno učenje.

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor
© 2022 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre