Centar za cjeloživotno učenje u prirodi

IGOR logo9

ODRŽANE SU RADIONICE USAVRŠAVANJA PREDAVAČA I MENTORA – ANDRAGOŠKE VJEŠTINE U SKLOPU PROJEKTA EDU TOUR - OBRAZOVANJE U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Održane su radionice usavršavanja predavača i mentora – andragoške vještine u sklopu projekta EDU Tour - obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.02.2.2.03.0052). Radionice su se održavale od 26. do 30. kolovoza 2019. u prostorijama Učilišta Cibalae.

 

Voditelj radionica bio je Igor Štavlić, certificirani trener u obrazovanju odraslih od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kroz pet su dana radionica polaznici prošli edukaciju iz područja:

  • učenja i poučavanja odraslih

  • komunikacije i grupne dinamike u obrazovanju odraslih

  • metode obrazovanja odraslih.

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor
© 2024 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre