Centar za cjeloživotno učenje u prirodi

IGOR logo9

Permakulturna konvergencija 2023.

Naslovna 4.PK

Udruge Hrvatska permakultura, Permakultura Dalmacija, Vestigium i Udruga za ekonomiju zajedništva organizirale su 4. nacionalnu permakulturnu konvergenciju u Hrvatskoj, 3. i 4. lipnja 2023. u Križevcima, u Centru Mariapoli Faro.
Permakulturna konvergencija je okupljanje permakulturista kojemu je svrha razmjena znanja, prezentiranje permakulturnih aktivnosti, projekata i djelatnosti, te dodjeljivanje diploma permakulturnog dizajnera. Tradicionalno, permakulturistima smatramo osobe koje su u zemlji ili inozemstvu uspješno završile standardni 72-satni tečaj permakulturnog dizajniranja (PDC) pod vodstvom diplomiranog permakulturnog dizajnera, no okupljanje je otvoreno i za osobe koje nisu završile tečaj. 
Na 4. nacionalnoj permakulturnoj konvergenciji sudjelovao je i Igor Štavlić koji je završio standardni 72-satni tečaj permakulturnog dizajniranja (PDC) 2022. na Recikliranom imanju u selu Vukomerić u organizaciji ZMAG-a.

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor
© 2024 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre