Centar za cjeloživotno učenje u prirodi

IGOR logo9

Radionica za pripremu Lokalne razvojne strategije LAG-a Barun Trenk za programsko razdoblje 2023.-2027.

Naslovna Lag Barun Trenk

Radionica za pripremu Lokalne razvojne strategije LAG-a Barun Trenk za programsko razdoblje 2023.-2027. održana je dana 16. lipnja 2023. godine u 11 sati, u Velikoj vijećnici županijske palače, Županijska 7, Požega na kojoj je sudjelovao Igor Štavlić. Tijekom radionice predsjednica LAG-a Jelena Ferdebar Hak predstavila je osnovne analize područja LAG-a Barun Trenk, a glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske, Bojana Markotić Krstinić održala je predavanje o mogućnostima koje nam pruža LEADER u novom razdoblju provedbe Strateškog plana ZPP-a. 

Logo LEADER

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor
© 2024 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre