Obrt za cjeloživotno učenje

O voditelju/predavaču

Igor Štavlić rođen je u Požegi, Republika Hrvatska, 24. travnja 1973. gdje je završio osnovnu školu i Matematičku gimnaziju (1992.). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1998. na studiju Poslovne ekonomije, smjer Računovodstvo i poslovne financije. Na filozofskom fakultetu u Osijeku završio je 2010.g. pedagoško-psihološku izobrazbu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultet u Zagrebu 2012.g. na poslijediplomskom studiju Financije poduzeća, i stekao akademski naziv magistara znanosti. Uspješno je završio stručno usavršavanje Curriculum globALE u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u trajanju od 660 sati od studenog 2014. do studenog 2015. u Zagrebu te stekao certificikat Trener u obrazovanju u sklopu programa Curriculum globALE. Od 2015. član je Hrvatskog andragoškog društva. U studenom 2020. uključio se u Pakt za vještine Europske komisije, u sklopu mjera Programa vještine za Europu, Vještine za radna mjesta.

Od 1994. do 2008. radio je u Intermercur d.o.o. na komercijalnim poslovima prodaje i nabave na tuzemnom i inozemnom tržištu, poslovima organizacije proizvodnje i upravljanja poduzećem. Nakon rada u realnom sektoru, od 2009. do 2019. radi u Pučkom otvorenom učilištu Obris kao stručno-pedagoški voditelj i profesor ekonomske grupe predmeta. U tom periodu sudjelovao je u provođenju sedam EU projekata na različitim pozicijama u projektnom timu.

2019. godine pokrenuo je vlastiti posao kroz obrt za cjeloživotno učenje. Od 2015. godine radi kao voditelj/trener na radionicama iz područja andragoških kompetencija, poduzetništva i ruralnog turizma. Do sada je objavio sedam znanstvenih i stručnih radova i redovno sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i konferencijama. Oženjen je. Prakticira zdrav način življenja i kontinuirano usavršava svoje kompetencije.

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor
© 2022 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre