Centar za cjeloživotno učenje u prirodi

IGOR logo9

Reference

logo I.We. Society

  • Erasmus+ projekt "I.We.Society", 2020-1-LV01-KA227-ADU-094488. Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području obrazovanja odraslih (AE) na kojem je IGOR, obrt za cjeloživotno učenje u prirodi partner na projektu. Od ožujka 2021.  do veljače 2023. godine.
  • ERASMUS+ projekt "Više inovacija", 2020-1-HR01-KA104-077207 kojem je nositelj IGOR, obrt za cjeloživotno učenje u prirodi u okviru programa ERASMUS+, ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Od lipnja 2020. do svibnja 2021.
  • Član projektnog tima zadužen za provedbu edukacija u projektu „LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju“ kojeg je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz programa Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, a u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2016. - 2020. Od svibnja 2018. do svibnja 2019.
  • Član projektnog tima zadužen za provedbu edukacija u projektu „Dobro došli, izvolite!“ kojem je nositelj Učilište Obris u okviru Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ a sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Od travnja 2018. do svibnja 2019.
  • Član projektnog tima projekta „Moja ICT karijera“ HR.3.1.19-0023 koji je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala, grant shema “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II”, nositelj projekta Pučko otvoreno učilište Obris. Trajanje provedbe projekta je od studenog 2015. do studenog 2016.
  • Program Erasmus+, predstavnik Učilišta Obris zadržen za koordinaciju i provedbu projekta u međunarodnom strateškom partnerstvu iz sedam zemalja EU na projektu “EnYouthTeacher. Entrepreneurship in lifelong learning for young people and teachers/trainers” 2014-1-ES1-KA2025-004360 u kojem je koordinator iz Španjolske. Trajanje provedbe projekta je od rujna 2014. do kolovoza 2016.
  • Stručnjak za obrazovanje iz programa „Ruralni turizam i korištenje fondova“ u projektu „Sektorski edukacijski model“, IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala u sklopu natječaja „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“, nositelj projekta je Gospodarska škola Varaždin. Trajanje provedbe projekta je od listopada 2013. do listopada 2014.
  • Asistent voditeljice projekta „SLATINA – Osnaživanje odraslih osoba na tržištu rada“, IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala u sklopu natječaja „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“, nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Slatina. Trajanje provedbe projekta je od listopada 2013. do listopada 2014.
  • Asistent voditeljice projekta „medicinski-maser.net“ u okviru IPA IV. komponente, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj 2007.-2009. GRANT SHEMA: Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova, nositelj projekta je Srednja škola Pakrac. Trajanje provedbe projekta je od studenog 2010. do studenog 2011.

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor

Reference - projekti

© 2024 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre